Standpunten

Wat vinden wij 

HvASamen staat voor een vernieuwde Hogeschool van Amsterdam. Een hogeschool waar onderwijs centraal staat, maar waar ook ruimte is voor meer dan alleen studeren en lesgeven. Wij willen naar één HvA Community, waar mensen leren met en van elkaar. De HvA is van ons allemaal! #VoordeHvA


I – #VoorStudenten!

 1. Bouwen van het Conradhuis (op het braakliggend terrein naast het Kohnstammhuis), waarbij rekening wordt gehouden met wat studenten en medewerkers nodig hebben. Dat zijn in ieder geval meer studieplekken en ruimte voor ontmoeting.
 2. In gesprek met de gemeente over betaalbare studentenhuisvesting in de nabijheid van de hogeschool. Amsterdam is een studentenstad en daar horen studenten ook te kunnen wonen.
 3. Het aantal stopcontacten in gebouwen vergroten, zowel bij studieplekken als in leslokalen. Bij verbouwingen heeft dit een zeer hoge prioriteit.
 4. Strengere duurzaamheidseisen voor eigen gebouwen en processen op het gebied van energieverbruik en verwerking van afval. Losse flesjes water uit de kantines halen.
 5. Elke student een stagevergoeding als er gewerkt wordt voor een bedrijf wat anders een betaald personeelslid de taken moet laten doen. Anders geen collegegeld: bij een fulltime stage volg je immers geen colleges.

II – #VoorMedewerkers!

 1. Verlaging van de werkdruk en werknemers meer invloed op besluiten. Een bottom-up organisatie waarbij werkteams zelf de taken kunnen verdelen en vertrouwen als uitgangspunt.
 2. Aantal studenten per werkgroep omlaag. Vanuit didactisch oogpunt naar onderwijs kijken, niet vanuit cijfers.
 3. Een eigen werkplek voor personeelsleden waar mogelijk. Dit zorgt voor een hechtere band onder werknemers en bovendien voor meer rust.
 4. Personeelsleden moet op eigen initiatief scholing kunnen organiseren. Daarom krijgen ze het recht scholingsprogramma’s op te stellen.
 5. Zekerheid en een vast contract voor medewerkers door tijdelijke contracten terug te dringen en een kleinere flexibele schil, alleen daar waar het echt noodzakelijk is.

III – #VoorIedereen!

 1. Vergroten van de verkeersveiligheid aan de Wibautstraat en andere HvA-locaties. Door een brug, één groot zebrapad en betere verlichting en doorstroming vergroten we het veiligheidsgevoel.
 2. Besturen op de hogeschool democratischer en transparanter. Studenten en medewerkers zijn de baas over wat er gebeurd op de hogeschool.
 3. Een uitgebreid beleid voor diversiteit en inclusie staat hoog op de agenda. Onze hogeschool kent veel verschillende soorten studenten en medewerkers en voor iedereen moet een plek zijn.
 4. Eén HvA-app waar studenten en medewerkers bijna alles op kunnen regelen: checken van roosters, contactgegevens en digitale leeromgeving op één plek.
 5. Creëeren van een HvA-gevoel door de HvA meer te laten zijn dan onderwijslokalen alleen. De hogeschool moet ook een plek zijn voor rust, sport en ontmoeting.