Structuur

Hoe wij werken

HvASamen is een vereniging die leden heeft. Dat betekent dat uiteindelijk de leden bepalen wat de vereniging doet. Minstens een keer per jaar organiseert het bestuur een vergadering waar alle leden voor uit worden genodigd en waar besluiten over de toekomst van de vereniging worden genomen. Daarnaast zijn er ook overleggen waar alle actieve leden voor bijeenkomen, waar acties worden gepland en evenementen georganiseerd. Daarnaast komt het bestuur natuurlijk nog bijeen.


Het hoogste orgaan in de vereniging is de Algemene Ledenvergadering, ook wel ALV genoemd. Hier komen alle leden bijeen. De ALV stelt onder meer de Statuten van de vereniging vast, evenals het programma voor de verkiezingen. Ook kiezen de leden wie er in het bestuur plaatsneemt en wie er namens HvASamen kandidaat mag zijn bij verkiezingen.

Onze actieve leden komen bijeen in de zogeheten ‘Kerngroep’. Hier bespreken de actieve leden wat ze horen in de hogeschool en hoe ze dat kunnen omzetten in ideeën voor verbetering. Ook is hier ruimte voor gezelligheid en scholingen. Een keer per twee maanden komt deze groep mensen bijeen.

Het bestuur komt maandelijks bijeen en is onder meer bezig met het voorbereiden van de verschillende overleggen en zorgt dat alles draaiende blijft. Bestuursleden zijn eindverantwoordelijk voor wat er in de vereniging gebeurt.