Onze visie

Waar wij voor staan

HvASamen wil naar een hogeschool waar niet alleen plek is voor onderwijslokalen en docentenruimtes, maar een plek creëeren waar studenten en medewerkers zich thuisvoelen. Daarom gaan we voor vernieuwing in de blik op onderwijs en samenwerking.

 


Ideaal
Onze visie is simpel: samen staan we sterker om te zorgen voor vernieuwing. Samen sterk staan om te zorgen voor een inclusieve, democratische en decentrale hogeschool. Een hogeschool waarin meer mogelijk is dan studeren en werken alleen. Een hogeschool waar de gemeenschap besluiten neemt en waar onderwijs wordt gevormd door overleg tussen studenten en medewerkers. Dat kunnen we niet alleen en daarom zijn we er als partij op gericht om zoveel mogelijk studenten en medewerkers te betrekken bij de vernieuwingen die wij voorstaan.

Onze visie op onderwijs is dat het ‘leren hoe je moet leren’ centraal moet komen te staan. Te vaak wordt er gedacht vanuit kennisoverdracht in plaats van studenten te leren hoe je zelf het beste kennis op kan doen. Onderwijs is geen kant-en-klaarmaaltijd, het is een proces tussen student en docent die zich telkens blijft hervormen en voor iedere student anders is. Daarom geloven we ook niet in topdown aangestelde bestuurders en topdown gevormd beleid. Daarom geloven we wel in een democratische hogeschool waar studenten en docenten gezamenlijk het voortouw nemen in het maken van besluiten die ten goede komen van de hogeschool als geheel. Zo zorgen we ervoor dat genomen besluiten op veel draagvlak kunnen rekenen bij de diverse gemeenschap die de hogeschool heeft.

Standpunten
We zijn als partij constant bezig met het uitwerken van onze visie op onderwijs en bestuur. Deze visie werken we onder meer uit door het schrijven van een verkiezingsprogramma en het uitdragen van partijstandpunten. Het programma en die standpunten dragen onze Raadsleden altijd uit wanneer zij aan het werk zijn namens de partij. Als partij willen we graag over zoveel mogelijk een onderbouwde visie laten zien en meedenken over mogelijke vernieuwingen. Onze standpunten gaan daarom ook over van alles wat met onderwijs te maken heeft. Van het landelijk ingevoerde leenstelsel tot het tekort aan stopcontacten in onderwijslokalen. Je kunt alles hier vinden.