‘Pilot instellingsaccreditatie biedt kansen’

HvASamen heeft op dinsdag 6 februari ingestemd met gevorderde stappen om als HvA mee te doen aan een pilot over de instellingsaccreditatie. Dit voorstel gaat erover dat er meer op instellingsniveau getoetst wordt of opleidingen aan normen voldoen, in plaats van nu…

Read more

HvA’ers willen een veiligere Wibautstraat

122 handtekeningen in één uur. Studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam waren het volledig eens met de actie en petitie van HvASamen voor een veiligere oversteekplaats van het Kohnstammhuis/Theo Thijssenhuis naar het Wibauthuis/Benno Premselahuis/Muller Lulofshuis. Tussen 12:00 en 13:00... Read more

Huisvestingsplannen en begroting door HvASamen verworpen

HvASamen heeft dinsdag 19 december tegen de huisvestingsplannen van het College van Bestuur gestemd. ‘Ondoordacht, onverantwoord en onhoudbaar’. Ook de begroting kon op afkeuring rekenen van HvASamen, waardoor er geen meerderheid was om die aan te nemen. HvASamen-Centraal Raadslid Donga: “Alle deelraden... Read more

HvASamen stemt tegen Onderwijs- en Examenregelingen

In de Centrale Raad heeft HvASamen tegen de Onderwijs- en Examenregelingen van de HvA gestemd. Daardoor was er geen meerderheid om de OER’en goed te keuren. In de Onderwijs- en Examenregeling worden allerlei procedures geregeld die direct van invloed zijn... Read more

Open brief aan de Amsterdamse gemeenteraad

Betreft: Verkeerssituatie Wibautstraat/HvA Amstelcampus “Beste leden van de Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid, We sturen u deze open brief namens de HvASamen-fracties in de Centrale Medezeggenschapsraad en de deelraden wegens onze zorgen over de verkeerssituatie in de Wibautstraat. We maken ons... Read more

Succesvolle HvASamen-actie bij Wibauthuis

Dinsdag 28 november tussen 12:30 en 14:00 was HvASamen te vinden rond en in het Wibauthuis. Er werden flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd met studenten en medewerkers over wat zij graag veranderd willen zien op de HvA. Met totaal vijf HvASamen-actievelingen werd... Read more

HvASamen wil wegwerpflesjes water weren uit Kohnstammhuis

HvASamen heeft in de Faculteitsraad Onderwijs en Opvoeding een voorstel geschreven om plastic wegwerpflesjes water uit de kantine en automaten te weren. “Beter voor de gezondheid, de portemonnee en het milieu”, aldus HvASamen-Facultair Raadslid Bram Buskoop. Sinds 2011 kunnen studenten en... Read more

HvASamen stelt raadsvragen over ongelukken Wibautstraat

‘Welke concrete stappen heeft het College van Bestuur tot dusverre ondernomen om de verkeersveiligheid rondom de Amstelcampus te vergroten?’ Het is een van de vragen die HvASamen-Centraal Raadslid Ufuk Serik heeft naar aanleiding van een recent ongeluk waar een overstekende... Read more