HvASamen-Centraal Raadslid Achraf El Johari stapt op

HvASamen-Centraal Raadslid Achraf El Johari heeft aangegeven zijn raadslidmaatschap van de Centrale Raad voortijdig te beëindigen. Dit vanwege het gebrekkige diversiteitsbeleid van de hogeschool, dat wederom tot uiting is gekomen bij de benoeming van Geleyn Meijer als rector van de…

Read more

Nieuw HvASamen-bestuur gekozen

De Algemene Ledenvergadering van HvASamen heeft een zestal nieuwe bestuursleden gekozen. Drie ervan komen uit het oude bestuur over, drie bestuursleden zijn nieuw. Voorzitter van het bestuur wordt Ufuk Serik, nu raadslid voor HvASamen in de Centrale Medezeggenschapsraad. Vicevoorzitter van... Read more

HvASamen-lid: Alessandro van Haag

Alessandro van Haag is sinds een half jaar lid van HvASamen en heeft zich namens de partij kandidaat gesteld voor de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA. Alessandro is tweedejaars student aan de Lerarenopleiding Maatschappijleer en wilt graag de standpunten van... Read more

HvASamen: ‘Conradhuis moet gebouwd worden!’

HvASamen vindt dat het plan om het gehele Conradhuis te bouwen weer op tafel moet komen en uitgebreid besproken moet worden. Twee jaar geleden stemde de Centrale Raad van de Hogeschool van Amsterdam in om het Conradhuis ‘nu niet’ te bouwen,... Read more

HvASamen houdt Algemene Ledenvergadering op 20 maart

Op dinsdag 20 maart houdt HvASamen haar derde Algemene Ledenvergadering. Deze zal in het teken staan van de HvA-raadsverkiezingen van mei 2018 en verkiezingen voor een nieuw bestuur. Jaarlijks zijn er verkiezingen voor de medezeggenschap, waarin studenten en medewerkers door... Read more

Marwan Mandour: hoe gaat het in het Dagelijks Bestuur?

HvASamen-Centraal Raadslid Marwan Mandour draait sinds een maandje mee met het Dagelijks Bestuur (DB) van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van HvA-studenten en -medewerkers. In die raad draagt hij als lid van het DB zijn steentje... Read more

‘Pilot instellingsaccreditatie biedt kansen’

HvASamen heeft op dinsdag 6 februari ingestemd met gevorderde stappen om als HvA mee te doen aan een pilot over de instellingsaccreditatie. Dit voorstel gaat erover dat er meer op instellingsniveau getoetst wordt of opleidingen aan normen voldoen, in plaats van nu... Read more

HvA’ers willen een veiligere Wibautstraat

122 handtekeningen in één uur. Studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam waren het volledig eens met de actie en petitie van HvASamen voor een veiligere oversteekplaats van het Kohnstammhuis/Theo Thijssenhuis naar het Wibauthuis/Benno Premselahuis/Muller Lulofshuis. Tussen 12:00 en 13:00... Read more

Huisvestingsplannen en begroting door HvASamen verworpen

HvASamen heeft dinsdag 19 december tegen de huisvestingsplannen van het College van Bestuur gestemd. ‘Ondoordacht, onverantwoord en onhoudbaar’. Ook de begroting kon op afkeuring rekenen van HvASamen, waardoor er geen meerderheid was om die aan te nemen. HvASamen-Centraal Raadslid Donga: “Alle deelraden... Read more

HvASamen stemt tegen Onderwijs- en Examenregelingen

In de Centrale Raad heeft HvASamen tegen de Onderwijs- en Examenregelingen van de HvA gestemd. Daardoor was er geen meerderheid om de OER’en goed te keuren. In de Onderwijs- en Examenregeling worden allerlei procedures geregeld die direct van invloed zijn... Read more