Verkiezingen zijn begonnen!

Sinds maandag kunnen de studenten en medewerkers stemmen voor de faculteitsraden en de centrale medezeggenschapsraad (CMR). Dit jaar doen een recordaantal studenten mee aan deze verkiezingen, dat betekent meer keus. De opkomst van de CMR verkiezingen staat nu nog onder…

Read more

Verkiezingsprogramma ‘#VoordeHvA’ vastgesteld

De Algemene Ledenvergadering van HvASamen heeft het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van mei 2018 vastgesteld. Hoofdleus is ‘#VoordeHvA’ met als motto ‘De HvA is van ons allemaal’. Met dit programma hoopt HvASamen studenten en medewerkers te kunnen overtuigen te gaan... Read more

HvASamen kiest voor 4 kandidaat-raadsleden

HvASamen heeft besloten om met vier kandidaten de medezeggenschapsverkiezingen van 2018 in te gaan. HvASamen-voorzitter Serik geeft aan dat de partij de nadruk meer wil leggen op actief met studenten en medewerkers praten en werken buiten de raden om. De... Read more

HvASamen-Centraal Raadslid Achraf El Johari stapt op

HvASamen-Centraal Raadslid Achraf El Johari heeft aangegeven zijn raadslidmaatschap van de Centrale Raad voortijdig te beëindigen. Dit vanwege het gebrekkige diversiteitsbeleid van de hogeschool, dat wederom tot uiting is gekomen bij de benoeming van Geleyn Meijer als rector van de... Read more

Nieuw HvASamen-bestuur gekozen

De Algemene Ledenvergadering van HvASamen heeft een zestal nieuwe bestuursleden gekozen. Drie ervan komen uit het oude bestuur over, drie bestuursleden zijn nieuw. Voorzitter van het bestuur wordt Ufuk Serik, nu raadslid voor HvASamen in de Centrale Medezeggenschapsraad. Vicevoorzitter van... Read more

HvASamen-lid: Alessandro van Haag

Alessandro van Haag is sinds een half jaar lid van HvASamen en heeft zich namens de partij kandidaat gesteld voor de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA. Alessandro is tweedejaars student aan de Lerarenopleiding Maatschappijleer en wilt graag de standpunten van... Read more

HvASamen: ‘Conradhuis moet gebouwd worden!’

HvASamen vindt dat het plan om het gehele Conradhuis te bouwen weer op tafel moet komen en uitgebreid besproken moet worden. Twee jaar geleden stemde de Centrale Raad van de Hogeschool van Amsterdam in om het Conradhuis ‘nu niet’ te bouwen,... Read more

HvASamen houdt Algemene Ledenvergadering op 20 maart

Op dinsdag 20 maart houdt HvASamen haar derde Algemene Ledenvergadering. Deze zal in het teken staan van de HvA-raadsverkiezingen van mei 2018 en verkiezingen voor een nieuw bestuur. Jaarlijks zijn er verkiezingen voor de medezeggenschap, waarin studenten en medewerkers door... Read more

Marwan Mandour: hoe gaat het in het Dagelijks Bestuur?

HvASamen-Centraal Raadslid Marwan Mandour draait sinds een maandje mee met het Dagelijks Bestuur (DB) van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van HvA-studenten en -medewerkers. In die raad draagt hij als lid van het DB zijn steentje... Read more