Maandag 24 september 2018 om 08:00 uur stonden de studenten klaar om zich aan te melden voor de minor die zij op het oog hadden. Echter was SIS overbelast, sommige studenten moesten wel tot na 09:00 uur wachten om een minor te kiezen, terwijl andere studenten toevallig eerder in het systeem kwamen. Naar aanleiding van deze situatie heeft Alessandro van Haag vragen aan het College van Bestuur (CvB) gesteld. 

Vervolgens is er een inventarisatie gedaan door CMR-lid Paul Disco, hieruit bleek dat dit niet een eenmalig probleem was. Sinds 2011 bleken student al te klagen dat ze niet in SIS kwamen.

Na aanleiding van deze inventarisatie zijn er verschillende gesprekken geweest met het Administratief Centrum (AC) en met de studenten d.m.v. een themabijeenkomst over dit onderwerp. Hieruit is een ongevraagd advies gekomen, de belangrijkste punten staan hieronder:

1. Om een minor-kieswijzer op te zetten.

2. Om bij toegang tot de minor te selecteren op tijd.

3. Om aan verwachtingsmanagement te doen.

4. Om informatie op te halen uit de minorenmarkten.

5. Om de tevredenheid te meten.

Het CvB heeft het advies in ontvangst genomen, in het najaar ontvangt de CMR een update met wat er precies met onze adviezen gedaan is. Het CvB heeft al een reactie gegeven, in deze reactie staat dat ze het idee steunen om gebruik te maken van een ‘Minor-kieswijzer’. Ook steunen ze een selectie op basis van tijd en om aan verwachtingsmanagement te doen.

De wachtrij functionaliteit is al geïnstalleerd, studenten die zich willen aanmelden voor een minor behouden nu een positie in de wachtrij. Dit voorkomt willekeur (dat de ene student eerder in het systeem komt dan de ander) en dat het systeem overbelast raakt.

HvASamen vind het belangrijk dat dit soort zaken worden verbeterd, wil jij meedenken of heb jij concrete ideeën over hoe we de HvA kunnen verbeteren? Neem dan contact op met: Bestuur@hvasamen.nl