14 mei 2019 heeft HvASamen een Algemene ledenvergadering (ALV) gehad, de HvASamen leden hebben hier het bestuur voor 2019-2020 gekozen. Maar ook de statuten en reglementen aangepast.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

  • Alessandro van Haag als voorzitter
  • Gerlof Donga als vicevoorzitter
  • Paul de Groot als secretaris
  • Oumaima el Hammouti als penningmeester
  • Jari Kuipers als Algemeen bestuurslid

Ufuk Serik over zijn voorzitterschap en de toekomst van de partij: “Mijn visie voor HvASamen en daarmee het voorzitterschap richtte zich op de inbreng van alle bestuursleden om gezamenlijk naar de prioriteiten toe te werken. Ik geloof in synergie, ieder lid heeft zijn/haar eigen expertises met betrekking tot de partijpunten. Het is aan de voorzitter om de leden daarin de ruimte te geven. In de toekomst zal het van belang zijn dat een jonge partij als HvASamen haar unieke positie in de hogeschoolgemeenschap zal moeten blijven benadrukken in en buiten de raden. Wij doen ertoe. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger deze taak zo goed mogelijk zal uitvoeren.”

Het 2019/2020 bestuur gaat zich nu focussen om een jaarplan op te zetten voor volgend studiejaar. Volgend jaar zal een belangrijk jaar worden voor HvASamen, met de CMR en deelraad verkiezingen in het vizier zal de partij te werk gaan.

Tijdens de ALV hebben de leden ook gesproken over ledenwerving en naamsbekendheid. Dit bestuur zal dan ook de nadruk leggen op deze twee punten. De partij haalt veel successen, deze successen mogen zichtbaar zijn.

Alessandro van Haag: “Ik heb vertrouwen in 2019/2020. Ufuk Serik heeft als 2e voorzitter van HvASamen koers gehouden. Het was een zwaar jaar met terugvallende leden aantallen aan het begin, maar het tij is gekeerd. HvASamen is in de lift! Komend jaar wil ik samen met het bestuur en de kerngroep werken om de partij groot te maken in de CMR en deelraden.”

HvASamen wil Ufuk Serik (voorzitter 2018/2019) bedanken voor zijn passie en inzet als voorzitter het afgelopen jaar en wensen hem veel succes met zijn opleiding en toekomstige carrière.