HvASamen is een petitie begonnen (momenteel staat de teller rond de 250 handtekeningen!) over de gevolgen van studiedruk en de hoge financiële drempels bij HvA studenten. Onderteken de online petitie hier. Naar aanleiding van een persbericht van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) komt het volgende naar voren:

  • Eén op de drie jongeren, die nu bestuurswerk doen, heeft ronduit moeite om rond te komen.
  • 55% van de bestuurders van studentenverenigingen geeft aan dat de animo voor bestuurswerk de afgelopen vijf jaar fors is gedaald.
  • Van alle fulltime bestuurders, die staan ingeschreven bij een (hoger) onderwijsinstelling, kan maar de helft (53,9%) gebruikmaken van een speciaal hiervoor in het leven geroepen regeling, het ‘collegegeldvrij besturen’. 

In het persbericht van de LKvV worden de gevolgen voor studentenverenigingen beschreven. HvASamen ziet dat de factoren die als oorzaken in dit persbericht genoemd worden ook voor veel HvA studenten gelden: Studiedruk en hoge financiële drempels. Daarom vragen wij ons af of dit een negatief effect heeft op de studentenparticipatie aan de HvA, in de breedste zin van het woord.

We zijn daarom deze petitie begonnen waar we het College van Bestuur (CvB) het volgende vragen:

  • Zou het CvB een onderzoek willen instellen naar de gevolgen van studiedruk en financiële drempels die studenten ervaren?
  • Als uit dit onderzoek blijkt dat dit negatieve gevolgen heeft voor de studentenparticipatie, welke maatregelen zou het CvB dan nog meer willen nemen om de participatie te bevorderen?

Donderdag 13 juni hebben Jari Kuipers, Ufuk Serik en Alessandro van Haag handtekeningen verzamelt bij de HvA locatie: Leeuwenburg. In een uur hebben we 100 handtekeningen weten op te halen! 17 juni hebben Gerlof Donga, Twan Kristel, Ufuk Serik en Alessandro van Haag nog eens handtekeningen opgehaald, we staan nu rond de 250 handtekeningen.

Steun jij onze visie? Wordt dan lid van onze beweging!