December 2018 sprak de CMR commissie OSK (Onderwijs, Studentenzaken en Kwaliteit) over de voorgestelde wijziging van het maildomein. Het plan was om de mailadressen van de studenten op de HvA te laten eindigen met: ‘@student.hva.nl’. De commissie was niet overtuigd van de noodzaak om zo een stigmatiserende term te gebruiken, dus heeft de commissie ongevraagd advies aan het CvB (College van Bestuur) gegeven.

De reden voor de voorgestelde wijziging was dat studenten soms mails ontvangen die niet voor studenten bestemd zijn, met de voorgestelde wijziging zou dit probleem weggenomen worden. Echter wordt er nu al een onderscheid gemaakt tussen studenten en medewerkers adressen (Studenten: naam.achternaam@hva.nl en medewerkers: Voorletters.achternaam@hva.nl), daarnaast is het ook nog de vraag hoe vaak er daadwerkelijk mails bij verkeerde adressen aankomen. Want om de mailadressen van meer dan 45.000 studenten te gaan aanpassen voor een paar gevallen, is omslachtig. 

De term is stigmatiserend, veel studenten gebruiken het HvA mailadres voor professionele zaken. Als daar de term ‘student’ bijkomt dan kan dit het stigma van: ‘jong, onervaren en onprofessioneel’ met zich mee brengen. 

Daarnaast zag die commissie ook tegenstrijdigheden met het voorstel en de huidige visie van de HvA, namelijk dat deze verandering contrasteert met de huidige visie van de HvA van één community waarin studenten vaker ook een medewerker en/of onderzoeksrol innemen en de focus juist ligt op verbinding. 

De commissie heeft vervolgens besloten een advies te schrijven aan het CvB, dit advies is door Jari Kuipers geschreven en door de commissie ingediend aan het CvB. Het CvB heeft hier gehoor aangegeven en besloten om op ons verzoek in te gaan en een onderzoek in te stellen naar de noodzaak van aparte mailadressen. Vervolgens heeft het CvB geconcludeerd dat de wijziging niet nodig was. Een belangrijk argument voor deze overweging was dat dit besluit niet zou aansluiten bij de visie van de HvA, ook bleek de noodzaak voor de wijziging minder groot dan verwacht. 

Jari Kuipers, vicevoorzitter CMR: “Ik ben persoonlijk tevreden met dit besluit, maar zoals anderen ook al hebben aangegeven, is het jammer dat studenten zo laat en zo beperkt betrokken werden. De uitkomst was dit keer positief, maar als medezeggenschapsraad én als HvASamen moeten we altijd waakzaam blijven dat de studenten actief betrokken worden bij elk besluit dat top-down effect op hen heeft.”

Alessandro van Haag, voorzitter commissie OSK: “Ik ben zeer te spreken over dit resultaat, in de commissie was er al twijfel over de noodzaak van deze wijziging. Na aanleiding van het advies dat in OSK is opgezet heeft het CvB de noodzaak laten onderzoeken, deze noodzaak bleek kleiner te zijn dan verwacht. Het is fijn dat het CvB naar de zorgen van OSK heeft geluisterd en dat deze wijziging dus niet plaats zal vinden.”

HvASamen is dan ook groot voorstander van het betrekken van studenten bij projecten die studenten aangaan, in dit geval zijn studenten immers de doelgroep.

Links: