Het is weer zover, HvASamen heeft in maart de ALV (Algemene ledenvergadering). De leden zullen stemmen over de volgende zaken: het kiezen van bestuursleden, het nieuwe verkiezingsprogramma en de voorgestelde reglementswijzigingen. Kortom, er valt wat te kiezen!

Bestuursverkiezingen:

Tijdens de ALV bepalen HvASamen leden welke kandidaten het nieuwe bestuur van HvASamen gaan vormen. Elk HvASamen lid kan zich verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur, tijdens deze verkiezingen zal HvASamen zijn derde bestuur krijgen.

Nieuw verkiezingsprogramma:

Het bestuur heeft een nieuw (concept) verkiezingsprogramma opgesteld, dit omdat punten uit het oude verkiezingsprogramma waargemaakt zijn of met nieuw inzicht anders benadert kunnen worden. Ook zijn er nieuwe aandachtspunten en/of problemen bij gekomen, het bestuur heeft zijn ogen en oren open gehouden en heeft deze punten opgenomen in het nieuwe verkiezingsprogramma.

Reglementen wijzigingen:

De bestuursleden hebben de ouden reglementen (statuten en huishoudelijk) herzien en concept wijzigingen opgesteld. Zo zijn er verduidelijkingen in aangebracht, terminologie verheldert, procedures aangepast en artikelen geschrapt of verandert.

Alessandro van Haag (secretaris) over de Algemene ledenvergadering: “De ALV is het hoogste gezag in onze vereniging, voor HvASamen leden is dit de vergadering waar je de koers van de partij en nog veel meer kan bepalen. Ik roep hierbij HvASamen leden op om bij deze vergadering aanwezig te zijn en hun invloed te gebruiken!”