9 december 2016 is HvASamen ontstaan uit de fusie tussen HvAnders en HvASociaal, 2 jaar later is HvASamen hier ‘alive and kicking’. Het 2 jarige bestaan willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan, daarom zal HvASamen een borrel organiseren voor leden en geïnteresseerde om dit te vieren. Het bestuur van HvASamen blikt terug.

Wat kenmerkt de beginperiode van HvASamen?

(Mede-initiatiefnemer HvASamen) Bram Buskoop: “Tja, in het begin ben je toch vooral zoekende hoe je zo’n hele organisatie opbouwt. Je wilt zorgen dat je bekend wordt, dus je maakt een website, zorgt voor een Facebookpagina, maakt filmpjes en foto’s, et cetera. Zorgen dat je iets structureels en continuerend opbouwt. Je overlegt  met elkaar welke standpunten je gezamenlijk inneemt. Het is een lang proces voordat zoiets op poten staat, en in de meeste gevallen faalt het. Maar super tof dat het ons gelukt is om wél iets op te bouwen.”

Hoe verliep de transitie van besturen in april 2018?

(Voorzitter) Ufuk Serik: “De transitie van het voorgaand bestuur was niet gemakkelijk, we hebben veel ups and downs gehad het afgelopen jaar m.b.t. de activiteiten van HvASamen binnen en buiten de raden, ik was toen actief in de CMR voor HvASamen en zat in de kerngroep. In april hebben wij als nieuw bestuur de handen in een geslagen (relatief onervaren) – met drie zwaargewichten (ervaren en met veel kennis en expertise) uit het vorige bestuur – en dat heeft ons geholpen om heldere doelen te formuleren en lessen te trekken uit het verleden om successen te blijven boeken. Ik ben trots op alle bestuursleden, want we onderschrijven gezamenlijk alle uitgangspunten en doelen van HvASamen en we ondersteunen elkaar.”

Hoe gaat het nu met HvASamen?

(Secretaris) Alessandro van Haag: “We zien nu een toenamen van het aantal leden, ook zijn er meer activiteiten binnen de partij waar we mee bezig zijn. De toekomst van HvASamen zal bepaald worden door de leden van de partij. Als ik kijk naar de inzet van de bestaande leden en de motivatie van de nieuwe leden, dan verwacht ik dat het aantal leden dit jaar verder zal stijgen, dat we meer activiteiten buiten de raden gaan organiseren en dat we bij de komende verkiezingen het aantal HvASamen leden in de raden gaan vergroten.”