In dit artikel beschrijft HvASamen hoe wij de ideale kantine voor ons zien en wat wij gaan doen om dit voor elkaar proberen te krijgen. Zoals bekend zijn er veel studenten die met een beperkte beurs de huidige prijzen in de kantine veel te hoog vinden, dat vinden wij ook.

De ideale situatie:

Dat is een kantine waar een divers aanbod is van gerechten. Waarbij rekening gehouden wordt met studenten die een bepaald dieet volgen (vegetarisch of veganistische studenten) en met studenten die een geloofsovertuiging (Islamitische, Joodse en andere studenten) hebben. En dus ook met allergische studenten. En dit allemaal waarbij, in hoeverre dat mogelijk is, rekening gehouden wordt met het welzijn van de dieren.

Dat is een kantine waar variatie in prijs is. Voor de student die wat minder gefortuneerd is moet ook een degelijke maaltijd aanwezig zijn. Helaas lijkt het standaard te worden dat ongezonde maaltijden goedkoper zijn en dat gezonde maaltijden alleen zijn bestemd voor de gefortuneerde studenten.

Wij willen een gezonde maaltijd, voor een gezonde prijs!

Dat is een kantine waar mogelijkheid is voor studenten om te werken. Wij willen dat HvA-studenten ook stage kunnen lopen bij de cateraar, zodat de student zich kan ontwikkelen in de horeca praktijk. Wij willen dat hierover met de volgende cateraar afspraken gemaakt worden, dus als studenten hier behoeften aan hebben dat dit een mogelijkheid is.

Dat is een kantine met aandacht voor duurzaamheid. Dat houdt in dat er bij de inkoop van producten rekening gehouden wordt met de belasting op het klimaat (lokaal en biologisch). De plastic verpakkingen (en andere klimaat belastende verpakkingen) moeten vervangen worden met duurzame alternatieven. Als laatste stap moet er zoveel mogelijk gerecycled worden.

Plan van aanpak

Binnen de centrale medezeggenschapsraad dringen wij erop aan om op: prijs, kwaliteit, duurzaamheid en werkplek afspraken te maken met de cateraar. Buiten de raad blijven wij in gesprek met Enjoy Today en met andere actieve studenten om zo de belangen van studenten en medewerkers op de agenda te houden.

Wij hebben gezien hoe succesvol de petitie is geweest. Op de UvA (Science Park) wordt nu namelijk geëxperimenteerd met budget prijzen. Ook zien we dat er nu acties ondernomen worden door Cormet om de situatie te verbeteren op de HvA, we moeten nog zien of deze acties ergens toe leiden.

Help de HvA, ons en jezelf!

Jij kan onze slagkracht vergroten door lid te worden van onze partij. Zo kan jij: invloed uitoefening op ons partijprogramma, je namens HvASamen verkiesbaar stellen en de HvA vooruit helpen.

Wij zijn er voor alle HvA’ers, met jouw bijdrage kunnen wij en de HvA vooruitkomen!