HvASamen-Centraal Raadslid Achraf El Johari heeft aangegeven zijn raadslidmaatschap van de Centrale Raad voortijdig te beëindigen. Dit vanwege het gebrekkige diversiteitsbeleid van de hogeschool, dat wederom tot uiting is gekomen bij de benoeming van Geleyn Meijer als rector van de hogeschool.

El Johari zegt erover: “De benoeming van de heer Meijer bevestigt voor mij dat de HvA, net als de afgelopen jaren, van plan is in dezelfde visvijvers te blijven vissen. De HvA heeft de verantwoordelijkheid representativiteit te bevorderen en toekomstige rolmodellen te creëren. Naar mijn mening neemt de HvA deze taak onvoldoende op zich. Daarom heb ik besloten mijn functie als raadslid van de Centrale Medezeggenschapsraad per direct neer te leggen. Ik hoop dat ik hiermee op het netvlies van het bestuur en de Raad van Toezicht brand dat de HvA een andere koers moet varen als zij de eigen neutraliteit wil bewaken.”

Het raadslid informeerde voorzitter Ufuk Serik over zijn keuze. Serik: “Gezien de noodzaak van meer diversiteit in het College van Bestuur en andere onderdelen van de HvA, begrijp en respecteer ik zijn keuze. We zullen zijn bijdrage zeker missen, samen zullen wij ons met de overige leden van onze partij blijven inzetten voor meer diversiteit binnen de HvA.”