Alessandro van Haag is sinds een half jaar lid van HvASamen en heeft zich namens de partij kandidaat gesteld voor de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA. Alessandro is tweedejaars student aan de Lerarenopleiding Maatschappijleer en wilt graag de standpunten van HvASamen in combinatie met nieuwe ideeën van studenten op de agenda zetten.

Waarom ben je lid geworden van HvASamen?
“Ik ben lid geworden van HvASamen omdat ik zo samen met de leden de HvA kan verbeteren. HvASamen biedt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen als raadslid of als actieve student. Ik kan mij vinden in de actieve houding van de leden en de partij, want naast de inzet in de raden zet de partij zich ook in met acties. Zoals om de verkeerssituatie in de Wibautstraat op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Ik kan iedereen aanraden om de standpunten van de partij door te lezen en als je je er in kunt vinden, lid te worden van HvASamen.”

Waarom heb je jezelf kandidaat gesteld voor de Centrale Medezeggenschapsraad?
“Ik heb mijzelf verkiesbaar gesteld omdat ik mee wil werken om de visie van HvASamen uit te dragen. Studenten hebben nog steeds behoefte aan kleinere klassen, meer werkplekken (met stopcontacten) en een redelijke stage vergoeding. Dit zijn punten die wat mij betreft hoog op de agenda horen van de CMR.”

Wat ga je het komend jaar doen binnen HvASamen?
“Binnen de partij ben ik de secretaris. Naast deze werkzaamheden wil ik door middel van acties belangrijke onderwerpen aankaarten om dingen te verbeteren. Samen met de leden wil ik mij inzetten om contact met studenten en medewerkers te onderhouden om zo op de hoogte te blijven wat er speelt binnen de HvA. En daarmee binnen de raden aan de slag te gaan.”

Wat zou een je graag mee willen geven aan alle HvA-studenten en -medewerkers?
“Als je mij in de wandelgangen ziet lopen, schiet mij aan met je idee zodat ik dit mogelijk op de agenda kan zetten. Dat kan natuurlijk ook per email bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk veel andere manieren om als student of medewerker de HvA te helpen verbeteren. Door je bijvoorbeeld verkiesbaar te stellen voor een van de raden binnen de HvA, maar als je ideeën hebt kun je deze ook voorleggen bij HvASamen (via de website of Facebook).”