HvASamen vindt dat het plan om het gehele Conradhuis te bouwen weer op tafel moet komen en uitgebreid besproken moet worden. Twee jaar geleden stemde de Centrale Raad van de Hogeschool van Amsterdam in om het Conradhuis ‘nu niet’ te bouwen, maar inmiddels is de situatie dusdanig veranderd dat het plan weer serieuze aandacht verdient.

Al enige tijd geleden inmiddels kwam het plan om – op het braakliggende terrein naast het Kohnstammhuis (Rhijnspoorplein) – een nieuw gebouw neer te zetten voor de HvA, namelijk het Conradhuis. Door financiële tegenslagen en onzekerheid besloot het College van Bestuur het gebouw niet te bouwen, met steun van de Centrale Raad. Inmiddels zijn we twee jaar verder en er is nog niks gebeurd met het terrein. HvASamen stelde daarom in juni 2017 al voor om te onderzoeken of er betaalbare studentenwoningen gebouw kunnen worden op het terrein. Dat voorstel werd aangenomen door de Centrale Raad, maar is nooit erg serieus onderzocht.

In 2018 ligt de situatie heel anders. De gemeente wil hoe dan ook dat er een gebouw komt dat de gehele ruimte bedekt, terwijl het College van Bestuur liever een kleiner gebouw neer wil zetten. HvASamen ziet een grote toegevoegde waarde in het originele plan van het gehele Conradhuis, al is het maar om het tekort aan geschikte studieplekken te verkleinen. De komende maanden wil HvASamen graag in gesprek met het bestuur om tot overeenstemming te komen over de huisvestingsplannen en het ‘lot’ van het Rhijnspoorplein. Alleen als deze locatie een bestemming krijgt waar HvA-studenten en -medewerkers echt wat aan hebben, zal HvASamen in kunnen stemmen met de huisvestingsplannen.

Het gebouw moet in ieder geval het meest moderne en duurzaamste onderwijsgebouw worden van Nederland en voldoende ruimte bieden voor studenten om samen te komen en te werken aan gezamenlijke projecten. De tekorten aan studieplekken moeten door het nieuwe gebouw worden teruggedrongen en ruimte komen voor meer dan onderwijslokalen alleen. Kortom: er moet een echt campusgevoel door het nieuwe gebouw worden gecreëerd.

 

 

Lees meer:
– http://hvasamen.nl/2017/12/20/huisvestingsplannen-en-begroting-door-hvasamen-verworpen/
– https://www.folia.nl/actueel/111235/cmr-wil-onderzoek-naar-studentenwoningen-naast-kohnstammhuis
– https://www.folia.nl/actueel/117669/medezeggenschap-verwerpt-verhuisplannen-hva