HvASamen-Centraal Raadslid Marwan Mandour draait sinds een maandje mee met het Dagelijks Bestuur (DB) van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van HvA-studenten en -medewerkers. In die raad draagt hij als lid van het DB zijn steentje bij aan de regeling van de dagelijkse gang van zaken. Marwan Mandour was onder meer betrokken bij de HvASamen-actie voor een veiligere Wibautstraat en houdt zich bezig met inclusie op de hogeschool. Een aantal vragen voor hem om meer inzicht te krijgen in zijn taken en werkzaamheden.

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de ‘interne’ CMR-functie?
“Sinds ik een student ben op HvA erger ik mij soms aan de beleidsregels, handelingen en afspraken van docenten en opleidingsmanagers. Echter bleef ik altijd passief, totdat ik door mismanagement geen antwoord kreeg op mijn verzoek en pas in het nieuwe schooljaar in september mocht starten. Sindsdien zet ik mij actief in voor álle medestudenten op de HvA. In eerste instantie door mij verkiesbaar te stellen voor de CMR en vervolgens in het Dagelijks Bestuur van de CMR. Ik vind het essentieel dat in alle lagen van de hogeschool de studenten vertegenwoordigd worden door medestudenten. Ik wil de spreekbuis zijn voor de studenten, in de CMR en in het DB.”

Hoe bevalt zo’n eerste maand?
“De eerste maand is onwijs wennen, zeker aangezien het DB bestaat uit een vijftal leden die verantwoordelijk zijn voor de CMR en namens de CMR veelvuldig contact hebben met het bestuur van de hogeschool (het College van Bestuur – CvB). Het team is gemotiveerd en ondersteunt elkaar in alle opzichten. Een functie in het CMR-bestuur is voor mij nieuw, maar dat weerhoudt mij niet om kritisch te zijn over bepaalde vraagstukken en bij bepaalde dossiers. Tot op heden ben ik tevreden over de samenstelling van het DB en mijn functioneren daarin.”

Wat zijn je kerntaken?
“De kerntaken zijn om de CMR-vergaderingen gestructureerd te leiden en tevens vragen en verzoeken vanuit de CMR voor te leggen aan het CvB. Daarnaast is de CMR en het DB daarvan de spanningspartner van het CvB.”

Zou je graag voorzitter van de raad willen worden?
“Het voorzitterschap ambieer ik niet, simpelweg omdat ik het te druk heb met andere nevenactiviteiten. Ik ben namelijk en al sinds jaar en dag vrijwilliger bij non-profitorganisatie Eenheid in Amsterdam, waar ik minderbedeelden ondersteun met basale benodigdheden en andere problemen (zoals schulden, laaggeletterdheid, drugsgebruik, etc.). Dit neemt veel tijd en energie in beslag.”

Wat onderscheid een HvASamen-bestuurslid van anderen?
“Als HvASamen-bestuurslid ben je de brug tussen (ontevreden) studenten en de HvA in het algemeen. We proberen de studentencomfort te maximaliseren en obstakels uit te weg te ruimen, bijvoorbeeld door het bedenken en indienden van voorstellen in de medezeggenschapsraad. HvASamen komt niet alleen op voor studenten, maar ook voor docenten. Studenten en docenten hebben een symbiotische relatie, de een kan niet zonder de ander en andersom ook niet. Daarom zetten wij ons in om de werkdruk onder docenten te verminderen, zodat docenten weer met plezier lesgeven en de kwaliteit van lesgeven wordt verbeterd.”

Wat zou een je graag mee willen geven aan alle HvA-studenten en -medewerkers?
“Zet je (meer) in voor de HvA! Iedereen heeft talenten en vaardigheden waarin ze kunnen uitblinken. Benut deze vaardigheden gedurende je tijd op de HvA, ook om op alle facetten het schoolsysteem te verbeteren. Op de wandelgangen hoor ik vaak geklaag van studenten en medewerkers, maar het komt nauwelijks voor dat ze vervolgens de ‘mouwen opstropen’ en actie ondernemen. Dit moet wat mij betreft veranderen door een actievere opstelling van mensen.”