Op dinsdag 20 maart houdt HvASamen haar derde Algemene Ledenvergadering. Deze zal in het teken staan van de HvA-raadsverkiezingen van mei 2018 en verkiezingen voor een nieuw bestuur.

Jaarlijks zijn er verkiezingen voor de medezeggenschap, waarin studenten en medewerkers door medestudenten en collega’s. Elk jaar vraagt dit om een verkiezingsprogramma en kandidaten die zich namens HvASamen sterk willen maken voor diversiteit, democratisering en decentralisering. Op 20 maart zal HvASamen daarom een Algemene Ledenvergadering organiseren, waar alle leden welkom zijn en stemrecht hebben over de geagendeerde onderwerpen. Lid worden van HvASamen doe je hier.

Afgelopen jaar waren er een aantal onderwerpen bij de verkiezingen, die HvASamen inmiddels heeft kunnen realiseren. Zo wordt er gekeken of er studentenwoningen kunnen komen naast het Kohnstammhuis (waar nu het terrein braak ligt), is de rustruimte gerealiseerd en is er onderzoek gedaan naar inclusie en diversiteit op de hogeschool. Andere punten, zoals de democratisering van de hogeschool en de werkdruk voor medewerkers verlagen, valt nog veel mee te doen en zullen ook focuspunten zijn voor HvASamen in 2018/2019.

Naast het vaststellen van een verkiezingsprogramma en kandidatenlijst moet er ook een nieuw bestuur gekozen worden voor HvASamen. Zo zwaait HvASamen-voorzitter Achraf El Johari af (afgestudeerd) en zal Bram Buskoop als gemeenteraadslid in Purmerend aan de slag gaan. Een nieuwe lichting staat gelukkig al klaar om de rollen op te vullen en HvASamen continuïteit te geven. Leden van de partij kunnen zich binnenkort aanmelden voor bestuursfuncties, en de Algemene Ledenvergadering beslist op 20 maart hoe het nieuwe bestuur eruit zal zien.

Ook de kandidatenlijst moet worden vastgesteld. Voorzitter Achraf El Johari leidt de HvASamen-commissie die met mogelijke kandidaten in gesprek gaat. De verkiezingen voor de medezeggenschap zullen plaatsvinden in mei 2018, de kandidaatstelling start begin maart.