HvASamen heeft op dinsdag 6 februari ingestemd met gevorderde stappen om als HvA mee te doen aan een pilot over de instellingsaccreditatie. Dit voorstel gaat erover dat er meer op instellingsniveau getoetst wordt of opleidingen aan normen voldoen, in plaats van nu op landelijk niveau.

De accreditatie is de toetsing van de opleiding. Dit gebeurt nu volledig door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) op een viertal zogeheten standaarden, namelijk beoogde leerresultaten, onderwijsleeromgeving, toetsing en gerealiseerde leerresultaten. Het idee van de pilot is om twee van die vier (onderwijsleeromgeving en toetsing) te onttrekken van de landelijke toets die elke opleiding moet ondergaan. In plaats daarvan krijgt de instelling één toets en is vervolgens verantwoordelijk om te zorgen dat de leeromgeving en toetsing bij de opleiding goed verlopen.

“Ook wordt er zo meer vertrouwen gegeven aan de kennis en kunde bij opleidingen en kunnen de administratieve lasten omlaag.” – Bram Buskoop

Bram Buskoop, raadslid in de Centrale Raad namens HvASamen, ziet kansen door de pilot: “We zijn in veel gevallen voorstander van de decentralisatie van het onderwijs, waar deze pilot een voorbeeld van is. Het kan daarnaast het gevoel van eigenaarschap voor docenten en studenten over hún onderwijs vergroten. Ook wordt er zo meer vertrouwen gegeven aan de kennis en kunde bij opleidingen en kunnen de administratieve lasten omlaag.”

Ondanks alle positieve kanten gaat de vlag nog niet helemaal uit: “We zijn kritisch als het gaat om de mate waarin opleidingscommissies worden betrokken bij deze plannen. Ook moet dit geen opstapje zijn naar het ‘ontmantelen van de onafhankelijke NVAO’. Dat zou namelijk een ramp zijn voor de garantie dat diploma’s een gelijke waarde hebben, en dan krijgen we InHolland-toestanden.”

Toch stemde HvASamen in met de pilot: “Al met al is het hele idee positief. Hierdoor ontstaat er namelijk meer ruimte op de hogeschool om een eigen invulling te geven aan bepaalde zaken en kan de werkdruk – als dit gepaard gaat met andere maatregelen – verlaagd worden. Ook waren er voor ons voldoende garanties dat de onafhankelijkheid van de toetsing van de criteria gewaarborgd blijft. We kijken uit naar de eerste stappen en blijven als partij de pilot nauwlettend volgen.