Bestuur 2019-2020

14 mei 2019 heeft HvASamen een Algemene ledenvergadering (ALV) gehad, de HvASamen leden hebben hier het bestuur voor 2019-2020 gekozen. Maar ook de statuten en reglementen aangepast. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Alessandro van Haag als voorzitter Gerlof Donga als... Read more

Reactie: Snorfietsers op de rijbaan

“Wij als HvASamen zijn verheugd dat de gemeente Amsterdam prioriteit maakt van het vergroten van de verkeersveiligheid in Amsterdam binnen de ring A10. Wat HvASamen betreft gaan deze maatregelen helaas niet ver genoeg. Het stadsbestuur wil op een aantal doorstromingswegen... Read more

Maildomein succes in de CMR

December 2018 sprak de CMR commissie OSK (Onderwijs, Studentenzaken en Kwaliteit) over de voorgestelde wijziging van het maildomein. Het plan was om de mailadressen van de studenten op de HvA te laten eindigen met: ‘@student.hva.nl’. De commissie was niet overtuigd... Read more

Algemene ledenvergadering 2019

Het is weer zover, HvASamen heeft in maart de ALV (Algemene ledenvergadering). De leden zullen stemmen over de volgende zaken: het kiezen van bestuursleden, het nieuwe verkiezingsprogramma en de voorgestelde reglementswijzigingen. Kortom, er valt wat te kiezen! Bestuursverkiezingen: Tijdens de... Read more

2 jarig bestaan HvASamen!

9 december 2016 is HvASamen ontstaan uit de fusie tussen HvAnders en HvASociaal, 2 jaar later is HvASamen hier ‘alive and kicking’. Het 2 jarige bestaan willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan, daarom zal HvASamen een borrel organiseren voor... Read more

Website nu ook in het Engels!

De HvA studenten populatie bestond in 2017 al uit 3% internationale studenten, HvASamen komt ook op voor de belangen van internationale studenten. Om goed voor de belangen van internationale studenten aan de HvA op te komen moeten wij wel weten... Read more

1e HvASamen borrel was een succes

14 november organiseerden wij een borrel voor onze leden, maar ook voor geïnteresseerden. Dit met als doel: HvA studenten en medewerkers informeren over wat HvASamen doet en waar wij voor staan, maar ook mogelijk nieuwe leden bij onze partij te betrekken.... Read more